تبلیغات
شما

مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند

تحولات در عصر اطلاعات هیچ سیستم و روشی را مستثنی نمی‌کند. از جمله آموزش و پرورش قرن بیست و یکم تعلیم و تربیت که در واقع راس هرم توسعه هر جامعه‌ای است.

مدار پیشرفت جوامع امروزی وابسته به آموزش و پرورش است. اگر نظام تعلیم و تربیت خود را با بحث‌های صرف نظری مشغول سازد و با روش‌های ناکارآمد و قدیمی راه خود را ادامه دهد یقینا همه ابعاد جامعه با رکود فراگیر روبرو خواهد شد.آیا در جهانی که امروز عمر بحث‌های علمی و نظریه‌های آن به نسبت گذشته کوتاهتر و بسیار سریع دچار تغییر می‌گردد روا است با همان روش‌های قدیم دستگاه عظیم آموزش و پرورش هدایت و راهبری شود؟ آیا ابزار و ساز و کار دوران به سر آمده می‌تواند آموزش و پرورش پویا را یاری رساند؟ آیا اهداف جهان مدرن با ابزار و امکانات غیرمدرن قابل حصول است؟باید مدارس امروز برای عصر اطلاعات طراحی شود. چنین ایده‌ای ویژگی‌های خود را دارد یکی از ویژگی‌های آن چند رسانه‌ای کردن مدارس است. در حال حاضر معلم محوری جای همه رسانه‌های مورد نیاز را گرفته است به روز کردن مدارس می‌طلبد فکر کردن، خلاقیت و اهمیت دادن به توانایی‌های دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

 

مدرسه هوشمند چیست؟

مدرسه هوشمند مدرسه ای است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فن آوری رایانه ای و شبکه ای انجام می‌شود و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هم هوشمند است.

در مدارس هوشمند، کامپیوتر جایگزین تخته سیاه و سی.دی جای دفتر مشق را می‌گیرد. دانش آموزان می‌توانند از طریق اینترنت اطلاعات بسیاری درباره هر موضوع که بخواهند به دست آورند. در این سیستم، معلم و شاگرد هر دو تولید محتوای الکترونیکی و درس را بصورت سی.دی ارائه می‌کنند.

در مدارس هوشمند آموزش منحصر به معلم نیست، بلکه یاددهی و یادگیری کاملاً تعاملی است و دانش آموزان نقش اساسی در آموختن مباحث علمی دارند.در مدارس هوشمند، دبیران با استفاده از محتوای درسی الکترونیکی موجب تفهیم بهتر مطالب درسی و صرفه جویی در وقت می‌شوند و دانش آموزان هم این فرصت را دارند که توانایی و قابلیت‌های خود را آشکار و به تولید محتوا بپردازند.در این گونه مدارس، کسب موفقیت دست یافتنی است و میزان آن به تلاش و پیگیری دانش آموزان و هدایت صحیح و جهت دار بستگی دارد. در این روش روح پژوهش و جست و جوگری قطعاً جایگزین روحیه بی هدف دانش آموزان خواهد شد.در این سیستم، رکن اصلی برای هرگونه تغییر، تغییر در فکر است و ابزار و امکانات تنها وسیله ای برای جامه عمل پوشاندن به افکار هستند.

 

تاریخچه مدارس هوشمند

قرن 21 به سمتی می‌رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارت‌های رایانه ای نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی به خصوص آنچه هم اکنون در مدارس کشور ما در جریان است همخوانی ندارد. مدتی است برخی کشورهای جهان به تاسیس مدارس الکترونیکی یا آنچه در ایران مصطلح شده «مدارس هوشمند» دست زده اند.

از اوایل ژوئن سال 1997 وزارت آموزش و پرورش مالزی درگیر بحثی عمومی در قالب "مدرسه‌ی هوشمند" شد.در آغاز،طرح مدارس هوشمند در 90 مدرسه به صورت آزمایشی اجرا شد و سپس توسعه یافت.در سند آموزش وپرورش مالزی،هدف این مدارس کمک به تحقق اهداف فلسفه‌ی تربیتی مالزی شده است و نیز تربیت نیروی اکر به گونه ای که بتواند با چالش‌های قرن 21 ومواجه شود.تحول از یادگیری مبتنی به حافظه به آموزش و پرورش که تفکر ، خلاقیت ،نوع دوستی ، توجه به تفاوت‌های فردی ، روش‌های گوناگون یادگیری و پایه ریزی دسترسی عادلانه به فرصت‌های آموزشی از ضروریات تغییر در نظام آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

 

طرح مدرسه‌ی هوشمند در ایران

طرح مدارس هوشمند در ایران ، متاثر از نظام آموزش وپرورش مالزی بوده است.این طرح از سال 1383آغاز شد و زمان اجرائی شدن آن 3 سال بعد یعنی سال 1386 تعیین گردید.مدرسه هوشمند مدرسه ای فیزیکی است که فرایند‌های اداری و آموزشی آن مبننی بر فناوری رایانه و شبکه ، محتوای اکثر دروس آن الکتریکی ، و سامانه ارزشیابی و نظارت هوشمند است . از اهداف این طرح می‌توان به رشد همه جانبه  دانش آموزان ،ارتقای توانایی‌های فردی،تشویق یادگیری و ارتقای خلاقیت ،افزایش مشارکت والدین ،تغییر در برنامه درسی،الکترونیکی کردن محتوا و ایجاد محتوا و ایجاد مدیریت کارا و توانمند با استفاده از ابزار الکترونیکی اشاره کرد.در حال حاضر در بسیاری از دبیرستان‌های تهران اجرا می‌شود وارزیابی در مورد طرح مستلزم انجام پژوهش‌های دقیق است. 

رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهنی ، جسمی ، عاطفی  وروانی) ارتقا ء توانائیها و قابلیتهای فردی .افزایش مشارکت مردمی ، تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنایی به فناوری . مدرسه هوشمند بر پایه دیدگاه‌های نوینی استوار هستند که فواید آن نه تنها متوجه مدارس خواهد شد بلکه تجارب واقعی زندگی را در اختیار دانش آموزان قرار خواهد داد. در قرن 21 دانش آموزان  به جای کیف‌های مملو از کتب حجیم با کامپیوترهای کیفی سر کلاس حاضر خواهند شد  که امکان دسترسی  آن هلا به اطلاعات نامحدود را  فراهم خواهند ساخت. امتحاناات از طریق رایانه برگزار خواهند شدو دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس حاضر شوند،قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه درسهای خود را دنبال کنند.مدرسه هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه‌های درسی ،تغییرات اساسی در فرایند‌های یاد دهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت .در این رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال دهنده دانش،نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال ،خلاق،نقاد و مشارکت جو، به جای عضوی منفعل و مصرف کننده دانش و نظام ارزشیابی، به صورت فرآیند محور نه نتیجه محور، تغییر خواهد نمود. مدرسه فردا تحولی عظیم را در نظام‌های آموزشی به دنبال خواهند داشت، به  نحوی که  دانش آموزان قادر خواهند بود فناوری اطلاعات را در تمامی زمینه‌های آموزشی   از جمله مدیریت و برنامه کلاس درسی به کار ببندند.

 

های آموزشی به فرآیند

هدف نهایی از فعال نمودن مدرسه فردا،تربیت نیروی کاری مجهز به مهارتهای رایانه ای و سواد اطلاعاتی است.که بتوانند نیازهای زندگی در دنیای اطلاعاتی جدید را برآورده کنند. رویکرد مدرسه فردا رویکردی جامع و تلفیقی است.از‌ آن جهت"جامع" است که که به منظور بـرآوردن نیـازهای دانـش آمـوزان با روشهای یادگیری متفاوت و استفاده از ابزارهای چندرسانه ای (بصری، کلامی، شنیداری و عملی) تلاش خواهد شدتا زمینه رشد همه جانبه استعدادهای دانش آموزان را تدارک ببیندو  به این دلیل "تلفیقی" است که به جای استفاده ابزاری از فناوری اطلاعات، با تلفیق میان برنامه‌های درسی و روش‌ها و شیوه‌های یادگیری، نسبت به کارآمد و اثربخش نمودن نظام آموزشی اقدام گردد. به علاوه مدل‌های آموزشی مدرسه هوشمند شرکت فعالانه دانش آموزان را طلب می‌کنند .مدرسه هوشمند محیط همکاری و رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط این مهارتها در دانش آموزان طراحی شده اندبه عبارت دیگر مدرسه فردا شامل اجزای درهم تنیده ای است که به منظور انگیزش حس کنجکاوی دانش آموزان و مشارکت فعال آنها طراحی شده اندتا با هماهنگ نمودن تلاش دانش آموزان، معلمان ومدیران در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت به برآورده نمودن تمامی نیازهای آموزشی افراد اقدام نمایند.

 

ویژگی مدرسه هوشمند

در مدرسه هوشمند، برنامه درسی محدود کننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده می‌شود از برنامه درسی خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه، روش تدریس براساس دانش آموز محوری است

تأکید بر مهارت‌های فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی ـ یادگیری، از راهبردها و خط مشی‌های مدرسه هوشمند است.

هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند، عبارتند از: ۱ـ دانش خلاق، ۲ـ استعداد یادگیری، ۳ـ توجه به فهم مطالب، ۴ـ آموختن با هدف تسلط و انتقال آن، ۵ـ ارزیابی آموخته‌ها به شکل متمرکز، ۶ـ غلبه بر مشکلات، ۷ـ مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی مدرسه هوشمند مدرسه ای است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فن آوری رایانه ای و شبکه ای انجام می‌شود و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هم هوشمند است.در مدارس هوشمند، کامپیوتر جایگزین تخته سیاه و سی.دی جای دفتر مشق را می‌گیرد. دانش آموزان می‌توانند از طریق اینترنت اطلاعات بسیاری درباره هر موضوع که بخواهند به دست آورند. در این سیستم، معلم و شاگرد هر دو تولید محتوای الکترونیکی و درس را بصورت سی.دی ارائه می‌کنند.در مدارس هوشمند آموزش منحصر به معلم نیست، بلکه یاددهی و یادگیری کاملاً تعاملی است و دانش آموزان نقش اساسی در آموختن مباحث علمی دارند.در مدارس هوشمند، دبیران با استفاده از محتوای درسی الکترونیکی موجب تفهیم بهتر مطالب درسی و صرفه جویی در وقت می‌شوند و دانش آموزان هم این فرصت را دارند که توانایی و قابلیت‌های خود را آشکار و به تولید محتوا بپردازند.در این گونه مدارس، کسب موفقیت دست یافتنی است و میزان آن به تلاش و پیگیری دانش آموزان و هدایت صحیح و جهت دار بستگی دارد. در این روش روح پژوهش و جست و جوگری قطعاً جایگزین روحیه بی هدف دانش آموزان خواهد شد.

در این سیستم، رکن اصلی برای هرگونه تغییر، تغییر در فکر است و ابزار و امکانات تنها وسیله ای برای جامه عمل پوشاندن به افکار هستند.در مدارس هوشمند معلمان مى توانند به جاى اینکه تلاش کنند خودشان پاسخى براى پرسشهاى دانش آموزان پیدا کنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش هایشان را در رایانه پیدا کنند و براى بقیه بازگو کنند.

مدرسه هوشمند مدرسه اى است که با کمک فناوریهاى نوین سیستمهاى آموزشى و دیجیتالى هوشمند درصدد سرعت بخشى به فرآیند یاددهى، یادگیرى و بهبود مدیریت به صورت کاملاً نظام یافته باشد تا انسان عصر اطلاعات قادر به پردازش و دسته بندى و استفاده بهینه از منابع فنى دانش روز با توجه به طیف گسترده آن براى کشف استعداد خود و بروز خلاقیتها باشد.

مدارس هوشمند مدارسی هستند که مبانی توسعه آنها استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.حضور فیزیکی داشته باشند و تفاوت آن با مدارس مجازی این است که معمولا به مدارس از راه دور گفته می‌شوند مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی فرق دارد، مدرسه هوشمند اگر بخواهد مطلوب باشد باید دانش‌آموزان در آن که دانش‌آموز و معلم می‌توانند کیلومترها از هم فاصله داشته باشند.

معلمین مدارس هوشمند الزامی به متخصص بودن در حوزه IT ندارند بلکه باید بتوانند از سیستم این مدرسه مطلع باشند و از امکانات آن خوب استفاده کنند. به عنوان مثال یک معلم این نوع مدارس باید خوب بداند که منابع در کجاها وجود دارند که وقتی دانش‌آموز سوالی مطرح کرد وی را به منابع مورد نظر راهنمایی کند.مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن، مبتنی‌بر فناوری رایانه و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.مدرسه هوشمند در واقع مرحله برتری در کاربری فناوری اطلاعات در نظام آموزش کشور است . مدرسه هوشمند ، مدرسه ای است که مدیریت و کنترل آن مبتنی بر فناوری شبکه و رایانه است و محتوای بیشتر درسهای آن الکترونیکی است ، و نظام ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند ( الکترونیکی) است. مدرسه هوشمند "دانش‌آموز– محور " است و در آن معلم نقش هدایتگر را دارد . دانش‌آموز بر منابع موجود در مدرسه یا شبکه‌های اطلاع رسانی بیرونی نیز دسترسی دارد و در استفاده از منابع برای درسهای خود آزاد است. او از دو نوع محتوا استفاده می‌کند : محتوای الکترونیکی – و محتوایی که معلم تولید می‌کند. ارتباط والدین با این مدرسه "بر خط" (online) است، و از طریق اتصال به وسیله تلفیق کننده یا »مودم« (modem) به رایانه مرکزی مدرسه ، این امکان را دارند که با مدیر یا معلمان مدرسه ارتباط پیدا کنند و از وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه شوند . بانک اطلاعاتی مدرسه باید با استانداردهای روز جهان مطابقت داشته باشد. کتابخانه این مدرسه ، یک کتابخانه الکترونیکی است و دانش‌آموزمی‌تواند به صورت "برخط" (online) از آن استفاده کند. محیطهای گفت و گو ، بحث و پرسش و پاسخ به صورت همزمان و ناهمزمان در این مدرسه فعال است.

توانایی‌های دانش آموزان پس از پس از اتمام دوره تحصیلی در مدرسه‌ی هوشمند

 • خلاق و نوآور درفرایند تفکر

 • ماهر در ارتباط با تکنولوژیهای نوین

 • قادر به دستیابی و مدیریت اطلاعات سناریوی اصلی مدرسه فردا، فراتر از صرف تعامل دانش آموزان، با استفاده از آخرین تکنولوژی روز می‌باشد. به جای آموزش انفرادی، دانشآموزان به طور فیزیکی یا مجازی در تیمها فعالیت می‌کنند. معلمان نیز به عنوان تسهیل کنندگان فرایند آموزشی فعالیت کرده و دانش آموزان را در راستای کسب دانش هدایت می‌کنند. فراگیران فعال، می‌توانند با سرعت بیشتری به سمت مطالب جدید و پیچیده‌تر پیشرفت کنند در حالیکه فراگیرانِ کندتر تا زمانیکه آمادگی کامل پیدا کنند ادامه می‌دهند. به طور خلاصه، هر کس دارای فرصتی عادلانه جهت آموزش، متناسب با توانایی و سرعت خویش می‌باشند.

 

مدیریت مدارس هوشمند

 برای مدارس هوشمند مدیریت کارا و اثربخشی می‌خواهد که بتواند منابع و فرآیندهای مورد نیاز برای پشتیبانی تدریس و یادگیری را هدایت نماید.

 

وظایف مدیر

 • رهبری مدرسه

 • ارتباطات مناسب با والدین و جامعه

 • سیاستگزاری در راستای اهداف آموزش و تربیتی.

 • مدیریت برنامه آموزش متناسب با محیط یاددهی

 • یادگیری

 

امور دانش آموزان

 • تهیه سیستم جامع اطلاعات دانش آموزان به منظور ذخیره سازی بازیابی و گزارش دهی همه اطلاعات دانش آموزان

 • تسهیل فرآیند ثبت نام

 • مشاوره و رسیدگی به امور آموزشی و تربیتی دانش آموزان( شکل، نوع، صحت نتایج)

 • مدیریت آزمون

 • پیگیری امور بهداشت، بیمه و غیره

 

منابع آموزشی مدارس هوشمند

 • فراهم ساختن منابع متناسب با نیاز معلم و دانش آموز به صورت الکترونیکی و چاپی (کتابخانه الکترونیکی و...)

 • آشنایی با نرم افزار‌های آموزشی

 • تدوین برنامه درسی متناسب با منابع آموزشی

 

زیر ساخت‌ها و لوازم مورد نیاز مدارس هوشمند

برای ایجاد این نوع مدارس ابتدا باید یک برنامه دراز مدت را مدنظر داشت به عنوان مثال مدرسه‌ای که امروز به نام هوشمند ایجاد می‌شود ممکن است حتی بیشتر از 10 سال طول بکشد تا ابزار خود را که شامل زیرساخت ارتباطی، محتوای مناسب، آموزش معلمین، تغییر روش‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی والدین است کامل کند. شکل این نوع مدارس هم از نظر فیزیکی یعنی چیدمان صندلی‌ها و کلاس‌ها و هم از نظر معماری و شکل ساختمان متفاوت است و باید فضا به گونه‌ای ایجاد شود که دانش‌آموز به راحتی بتواند آزمایشگاهی را نیز در کنار میز درسی خود داشته باشد. از سوی دیگر معمولا در این کلاس‌ها معلم نقش راهنما را داشته و بیشتر کار از طریق درگیر کردن دانش‌آموز با مطالب انجام می‌شود. این نحوه آمزوش باعث می‌شود که هر دانش‌آموز مطالب مورد نظر را هم از نظر تئوری و هم عملی درک نماید و بداند که اگر در آینده به مشکلی برخورد کرد از چه جایی دسترسی به اطلاعات برای رفع مشکل خواهد داشت.

 

تفاوت اهداف در مدارس هوشمند و سنتی

در نظام آموزشی سنتی افزایش اطلاعات دانش‌آموز و معلمین هدف بوده است یعنی نظام به دانش‌آموزی که وارد مدرسه می‌شد باید فقط اطلاعات می‌داد و هرگز تصور این که خود دانش‌آموز نیز مولد باشد وجود نداشت اما این اهداف به کلی در حال از بین رفتن است، هدف جدید در نظام‌های آموزشی، آموزش برای اطلاعات نیست بلکه آموزش برای کارآفرینی است به طوری که دانش‌آموز در هر مقطع زمانی که مدرسه را رها نماید بتواند وارد محیط کار شود. در کشورهای معدودی که مدارس هوشمند دارند نتایج خوبی در این زمینه به دست آورده‌اند. در کشور ما نیز که چندین مدرسه هوشمند در چند سال گذشته راه‌اندازی شده فضای فرهنگی خوبی را به وجود آورده ولی تعداد مدارس ایجاد شده در مقایسه با آنچه باید باشد بسیار اندک است.

 

مشکلات مدارس هوشمند

گرانی سیستم‌های آموزشی در هر سه بخش زیرساخت، تولید محتوا و نیروی انسانی از مشکلات عمده و جدی آن می‌باشد. در زیرساخت هنوز شبکه پرسرعت اینترنت، آن گونه که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هست در کشور ما وجود ندارد در همین حوزه نبود نرم‌افزارهای قوی و سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت آموزشی به وفور به چشم می‌خورد، در بخش تولید محتوا فعالیت بسیار محدودی انجام شده که قطعات محتواهای تولید شده پاسخگوی نیازهای حال و آتی این نوع مدارس نیست. شکل بعدی نبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه است که هنوز سیستم آموزشی برای تولید چنین نیروی انسانی در کشور ما تعریف نشده است لذا پیش‌بینی می‌شود که سرعت توسعه مدارس مجازی و هوشمند در کشور ما زیاد باشد اما جای بسی امیدواری است که قدم‌های اول برداشته شده است

 

ویژگی‌های دانش آموزان مدارس هوشمند

این مدارس دانش‌آموزان را به گونه‌ای تربیت می‌کنند که پس از فارغ‌التحصیل شدن به راحتی بتوانند جذب محیط‌های کاری و صنایع نوین شوند.متاسفانه سیستم آموزشی بسیاری از کشورهای جهان در 50 سال گذشته تغییری نکرده است و عموما بر مبنای حضور فیزیکی دانش‌آموزان در محیط مدرسه و محدودیت‌های خاص آن متمرکز بوده است در حالی که مدارس هوشمند می‌توانند مدارس را به منازل منتقل کنند تا دانش‌آموز بتواند در ساعات غیرحضوری نیز که وقت مناسبی دارد فضای آموزشی برای خود به وجود آورد. در مدارس سنتی محدودیت‌های بسیاری به خصوص در زمینه دسترسی به اطلاعات وجود دارد زیرا دانش‌آموز فقط وابسته به کتاب‌های محدود درسی و دانش چند معلمی است که با او سر و کار دارند از نظر فیزیکی نیز محیط مدرسه و کمبودهای آموزشی می‌توانند محدودیت‌های دیگری برای آموزش سنتی باشد در حالی که در مدارس هوشمند بسیاری از کمبودها از طریق شبکه‌های مختلف دسترسی به اطلاعات رفع شده است. باید یادآور شد که تفاوتهای مدارس هوشمند و سنتی بسیار زیاد است، در مدارس هوشمند معمولا محتوای درسی بر حسب توان دانش‌آموز برنامه‌ریزی می‌شود و در نتیجه در یک کلاس 40 نفره ممکن است 40 نوع فضای آموزشی مهیا شود تا دانش‌آموزان دارای توانمندی بیشتر بتوانند از مطالب و امکانات بیشتر استفاده کنند و دانش‌آموزان ضعیف‌تر نیز در انتهای کلاس نمانند. خودکارسازی سیستم آموزشی و رای‌گیری و ارزیابی وضعیت هر دانش‌آموز نیز از تفاوت‌های عمده‌ای است که سیستم‌های مدارس هوشمند به راحتی آن را در درون خود دارند و همین طور می‌توان از طریق همین سیستم‌های خودکار نقش اولیا را در هدایت دانش‌آموزان افزایش داد.بنابراین وقتی نام مدرسه هوشمند را می‌بریم از مدرسه‌ای صحبت می‌کنیم که سیستم آن برای هر دانش‌آموز متفاوت است و نکته مهم این است که در این سیستم دانش‌آموز اصولا یاد می‌گیرد که چگونه و بدون اتکاء به دیگران از مجموعه اطلاعات جهانی بهره‌مند شود.

 

اهداف مدرسه هوشمند

 • رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی)

 • ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردی

 • تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری.

 • افزایش مشارکت مردمی

 

راهبردها و خط مشی‌های مدرسه هوشمند

 • تأکید بر مهارتهای فکر کردن.

 • تدریس ارزشها و زبان از طریق آموزش.

 • فراهم نمودن محیط یاد دهی – یادگیری.

 • فراهم کردن انواع شیوه‌های آموزشی برای استعدادهای مختلف.

 • آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده است.

 • فراهم کردن فرصتهای همکاری افراد جامعه با مدرسه.

 

ارکان مدرسه هوشمند

محیط یاددهی - یادگیری

این محیط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد:

الف) برنامه درسی ب) روش تدریس ج) ارزیابی د) محتوا

 • مدیریت: منابع و فرآیندهای مورد نیاز محیط یاددهی - یادگیری را پشتیبانی و حمایت می‌کند.

 • مسئولیتهای افراد و مهارتهای مورد نیاز: در این مدرسه نقش مدیر، معلم، دانش آموز و والدین تغییر خواهد کرد و با توانایی‌ها و دانش خود نقش مؤثری در مدرسه خواهند داشت.

 • فناوری: ایجاد محیط یاددهی – یادگیری، مدیریت و ارتباطات بیرونی راه حل‌های مبتنی بر فناوری را الزامی می‌کند.

 

ویژگی‌های ارکان مدرسه هوشمند

 محیط یاددهی – یادگیری

الف- برنامه درسی:

اصول حاکم بر برنامه درسی در این مدرسه به شرح ذیل می‌باشد:

 • طراحی برای کمک به دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل.

 • یکپارچه سازی دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل.

 • یکپارچه سازی دانش، مهارتها و ارزشها از طریق برنامه درسی (باپروژه ای نمودن فعالیتهای مربوط به محتوا

 • نظم و تداوم در آموزش.

 • ایجاد نگرشها ی مناسب در استفاده از فناوری.

 • دسترسی همه دانش آموزان به آموزش مطلوب

 

دیدگاه برنامه درسی

 • معنی دار بودن: همه دانش آموزان مفاهیم آموزش را درک می‌کنند تا مقصود از آموزش خود را بدانند.

 • مسئولیت اجتماعی: از وظایف و مسئولیتهای خود در جامعه آگاه می‌شوند، نسبت به مردم احساس مسئولیت می‌کنند.

 • باز خورد برنامه درسی: برنامه درسی باید در دانش آموز مهارت و نگرش نقادانه و خلاقیت مثبت ایجاد کند.

 • همه جانبه بودن: بر روی رشد همه ابعاد انسانی تاکید می‌کند و به دانش آموزکمک می‌کند که روابط بین موضوعات مختلف را درک کند.

 • عدم محدودیت: برنامه درسی محدود کننده نیست. اولا" دائما" برنامه‌های موجود بازنگری می‌شود. ثانیا" به دانش آموزان اجازه می‌دهد از برنامه درسی خود فراتر گام بردارند.

 • هدفداری: برنامه درسی از فناوری به عنوان یکی از وسایل انتقال دانش استفاده می‌کند و به دانش آموزان نیز مهارت استفاده از فناوری را برای رفع نیاز خود را می‌آموزد.

 

روش تدریس در مدرسه هوشمند

روش تدریس در این مدرسه، دانش آموز محور خواهد بود.اصول حاکم بر روش تدریس به شرح ذیل می‌باشد:

 • فراهم کردن ترکیبی از روشهای یادگیری برای اطمینان از رشد همه جانیه استعداد‌ها و قابلیتهای دانش آموز به منظور:
  الف- تشویق یادگیری و ارتقاء خلاقیت.ب- دانش آموز محوری فعالیتها و ارتقاء تواناییهای فردی.

 • فراهم نمودن انواع روشهای آموزشی برای ارتقاء یادگیری.

 • هدایت کلاس با روشهای مختلف یاددهی – یادگیری.

با توجه به دانش آموز محور بودن مدرسه هوشمند نقش دانش آموز مهمتر می‌باشد به صورتی که:

 • درتعیین اهداف آموزشی دانش آموز با راهنمایی معلم خود اهداف را شکل می‌دهد.

 • درتعیین وظایف آموزشی به پیشنهاد معلم وظایف توسط دانش آموز تعیین می‌گردد.

 • در انتخاب منابع دانش آموز منابع خود را در نظر می‌گیرد و از معلم در مورد آنها نظر می‌خواهد.

 

ارزیابی در مدارس هوشمند

ارزیابی در مدرسه به صورت هوشمند و در برخی دروس با توجه به نوع درس غیر هوشمند می‌باشد:

ویژگیهای ارزیابی

جامعیت

اجرا در انواع شکلها

روشهای چند گزینه ای

به موقع بودن

دانش آموز محوری

استمرار

 حیطه ارزیابی در مدرسه هوشمند جامع می‌باشد و علاوه بر ارزشیابی پایانی آمادگی و پیشرفت را نیز در بر می‌گیرد و این روش اطلاعات گوناگونی در مورد توانایی‌ها و نوع یادگیری دانش آموز ارائه می‌دهد:

*ارزشیابی ورودی= سنجش سطح دانش و توانایی.

*ارزشیابی مستمر= اندازه گیری پیشرفت دانش آموز برای سنجش قوت‌ها و ضعف‌های موجود.

*ارزشیابی پایانی= با توجه به سیستم آموزشی حاضر این ارزشیابی به صورت کتبی از میزان یادگیری دانش آموز به عمل می‌آید.

*ارزیابی به شکلهای مختلف طراحی می‌شود: ارزیابی در کلاس ارزیابی مدرسه ای ارزیابی متمرکز.

*ارزیابی در کلاس: این نوع ارزیابی در حین آموزش و پس از آموزش می‌باشد.

*ارزیابی مدرسه ای: این نوع ارزیابی در پایان هربخش درسی می‌باشد.

*ارزیابی متمرکز: این نوع ارزیابی هر زمان که دانش آموز اعلام آمادگی کند به صورت یک پروژه ارائه می‌گردد.

 • تاریخ و ساعت انتشار :
  23:07       1395/11/04
 • تعداد بازدید :
  763
 • پسندیده :

کلمات کلیدی

مدرسه هوشمند

مدارس هوشمند

ویژگی مدرسه هوشمند

ویژگی‌های ارکان مدرسه هوشمند

اهداف مدرسه هوشمند

مشکلات مدارس هوشمند
دلیل اصلی شکست استارت‌آپ‌ها - محصول بد و کاربردناپذیری

وقتی نیازها و خواسته‌های مشتری را نادیده می‌گیرید (حال آگاهانه یا تصادفی)، اتفاقات بدی می‌افتد.

استارت‌آپ GameLayers در مورد رابط کاربری محصول خود این‌طور توضیح داده: «در نهایت، احساس می‌کنم PMOG آن‌قدر اضطرار نداشت که جمعیت زیادی به استفاده از آن روی بیاورند. مفهوم «باقی گذاشتن ردپایی از حضور در اینترنت» آن‌قدر نامفهوم بود که کاربران خیلی کمی به آن توجه نشان دادند. حالا که به گذشته نگاه می‌کنم، حس می‌کنم باید همه چیز را واضح می‌کردیم، غرورمان را کنار می‌گذاشتیم و چیزی را به وجود می‌آوردیم که لذت بردن از آن آسان‌ بود و این لذت در همان چند لحظه‌ اولیه‌ تعامل اتفاق می‌افتاد.»