تبلیغات
شما

معرفی زیر گروه‌های رشته تحصیلی کنکور انسانی

معرفی زیر گروه‌های رشته تحصیلی کنکور انسانی

تا سال 1401 زیر گروه‌های رشته تحصیلی کنکور انسانی به 5 دسته کلی تقسیم می‌شدند که دانش آموزان و داوطلبان بر اساس علاقه خود، برای قبولی در رشته موردنظر تلاش می‌کردند. با توجه به ضرایب متفاوت دروس، داوطلبان رشته تحصیلی کنکور انسانی رتبه و تراز متفاوتی داشتند. در آزمون کنکور 1402 تمام زیر گروه‌های رشته علوم انسانی حذف شدند و همچنین تغییراتی در ضریب دروس داده شده است که بر این اساس داوطلبان باید نحوه مطالعه و برنامه ریزی خود را تغییر دهند. در ادامه مطلب از وب سایت تدریس خصوصی بلدیاب، به معرفی رشته‌های هر زیر گروه علوم انسانی و ضرایب جدید دروس می‌پردازیم.

 

معرفی زیر گروه‌های رشته تحصیلی کنکور انسانی

دانش آموزان و داوطلبانی که علاقه به حقوق و روانشناسی و مبحث‌های آن دارند; در مقطع دبیرستان رشته علوم انسانی را انتخاب می‌کنند، تا در آزمون کنکور انسانی بتوانند در رشته‌های مورد علاقه خود قبول شوند. تا کنکور 1401 رشته تحصیلی علوم انسانی دارای 5 زیر گروه با زیر مجموعه ای از رشته‌های مختلف بوده است. برای آزمون کنکور 1402 زیر گروه‌ها حذف شدند و برای هر درس تخصصی، ضریب ثابت مشخص شده است. از دیگر تغییرات کنکور 1402 می‌توانیم به حذف دروس عمومی و تاثیر آن‌ها در سوابق تحصیلی و اضافه شدن امتیاز معدل اشاره کنیم. در ادامه شما را با 5 دسته زیر گروه علوم انسانی تا کنکور 1401 و ضرایب جدید هر درس در رشته تحصیلی کنکور انسانی آشنا می‌کنیم.

 

زیر گروه‌های رشته تحصیلی کنکور انسانی:

در رشته تحصیلی علوم انسانی 5 زیر گروه با مقاطع و رشته‌های متفاوت قرار داشتند که عبارتند از:

 

زیر گروه یک رشته علوم انسانی:

در زیر گروه یک، رشته‌های ارائه شده دارای مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به شرح زیر است:

زیر گروه یک
مقطع تحصیلی نام رشته‌های دانشگاهی
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
کارشناسی آموزش الهیات، آموزش زبان عربی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ادیان و مذاهب، ادیان و عرفان، ایران شناسی، تاریخ تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، حقوق، زبان و ادبیات ترکی آذری، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کردی، شیعه شناسی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فرهنگ و معارف اسلامی، فقه شافعی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، مترجمی زبان عربی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی کاردانی آموزش دینی و عربی، کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی، کاردانی امور تربیت بدنی، کاردانی امور دولتی، کاردانی تربیت مبلغ قران کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی حقوق قضایی، کاردانی خدمات اداری

 

زیرگروه دو رشته علوم انسانی:

زیر گروه‌های رشته تحصیلی کنکور علوم انسانی در دسته دوم در دو مقطع کارشناسی وکاردانی دارای رشته‌های مختلف بوده است که در جدول زیر ارائه شدند:

زیر گروه دو
مقطع تحصیلی نام رشته‌های دانشگاهی
کارشناسی آموزش علوم اجتماعی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، پژوهشگری امنیت، جامعه شناسی، حفاظت اطلاعات، روزنامه نگاری، ضد تروریسم، علوم فنی امنیت، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی
کاردانی کاردانی اموزش مطالعات اجتماعی

 

زیر گروه سه رشته تحصیلی کنکور انسانی:

در معرفی زیر گروه‌های رشته تحصیلی کنکور انسانی زیر گروه سه، دارای دو مقطع کارشناسی و کاردانی است که رشته‌های آن در جدول زیر ارائه شدند:

زیر گروه سه
مقطع تحصیلی نام رشته‌های دانشگاهی
کارشناسی اقتصاد، امنیت اقتصادی، حسابداری، روابط عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات، هتلداری
کاردانی کاردانی اشتغال، کاردانی اقتصاد کار و بهره وری، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بیمه، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی روابط کار، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی هتلداری

 

زیر گروه چهار رشته انسانی:

در معرفی زیر گروه‌های رشته تحصیلی کنکور انسانی زیر گروه چهار تنها دارای دو مقطع کارشناسی و کاردانی بوده است که در جدول زیر ارائه شدند:

زیر گروه چهار
مقطع تحصیلی نام رشته‌های دانشگاهی
کارشناسی آمار، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی
کاردانی کاردانی باستان شناسی، کاردانی علوم انتظامی

 

زیر گروه پنج رشته انسانی:

در معرفی زیر گروه‌های رشته تحصیلی کنکور انسانی زیر گروه پنج دارای دو مقطع کارشناسی و کاردانی بوده است که در جدول زیر ارائه شدند:

زیر گروه پنج
مقطع تحصیلی نام رشته‌های دانشگاهی
کارشناسی  آموزش ابتدایی، آموزش مشاوره و راهنمایی، آموزش تربیت بدنی، آموزش کودکان استثنایی، روان شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده
کاردانی کاردانی اموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی موزش و پرورش کودکان استثنایی، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی مربی کودک

 

ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور علوم انسانی

دروس عمومی زبان انگلیسی، زبان وادبیات فارسی، زبان عربی و دین و زندگی از همه گروه‌های آزمایشی کنکور حذف شدند و تنها در سوابق تحصیلی دانش آموزان و داوطلبان تاثیر دارند. ضرایب دروس در رشته تحصیلی کنکور انسانی به شرح زیر است:

سهم دروس عمومی و تخصصی در کنکور انسانی
سال عمومی تخصصی جمع
1402 26 14 40
1403 28 22 50
1404 و بعد از آن 30 30 60

ضرایب دروس علوم تجربی در آزمون کنکور 1402 به شرح زیر است:

گروه علوم انسانی
نام درس ضریب
ریاضی 6
اقتصاد 2
زبان و ادبیات فارسی 8
زبان عربی 5
تاریخ و جغرافیا 5
علوم اجتماعی 5
فلسفه و منطق 5
روان شناسی 2

هنگامی که دانش آموزان و داوطلبان نسبت به ضرایب درسی و رشته‌های دانشگاهی آگاهی داشته باشند؛ کمک می‌کند تا علاوه بر انتخاب روش مطالعه صحیح، برنامه ریزی درسی درستی داشته باشند. برای موفقیت در رشته تحصیلی کنکور انسانی و اینکه در رشته مورد علاقه خود قبول شوید، علاوه بر آشنایی با تغییرات کنکور 1402 لازم است که با ضرایب جدید در نظر گرفته شده برای هر درس آشنا باشید، تا زمان مناسبی را برای دروس مهم‌تر و با ضریب بالا در نظر بگیرید.

 

جمع بندی

یکی از تغییرات مثبت کنکور 1402 برگزاری آزمون کنکور در دو مرحله و تاثیر نمره آزمون با رتبه بالاتر برای دانش آموزان و داوطلبان است. برای رسیدن به موفقیت و قبولی در رشته مورد نظر بعد از آگاهی نبست به ضرایب دروس تخصصی، برای رسیدن به آمادگی کنکور علاوه بر برنامه ریزی درسی اصولی می‌توانید از کلاس‌های تدریس خصوصی و معلم خصوصی کمک بگیرید. مشاوره گرفتن به آمادگی بیشتر شما برای کنکور و موفقیت در رشته تحصیلی کنکور انسانی کمک می‌کند. با مراجعه به وب سایت بلدیاب و ثبت درخواست معلم خصوصی، می‌توانید به لیست اساتید و مدرسین برتر بلدیاب دسترسی داشته باشید.

 

  • تاریخ و ساعت انتشار :
    13:31       1401/12/16
  • تعداد بازدید :
    241
  • پسندیده :

کلمات کلیدی

رشته تحصیلی کنکور انسانی

آزمون کنکور 1402

دانش آموزان و داوطلبان


دسته بندی

تدریس


درخواست معلم خصوصی یا آموزشگاه

اگر به دنبال انتخاب معلم خصوصی حرفه ای یا دوره های آموزشی در آموزشگاه های معتبر هستید؛ با ثبت اطلاعات خود در فرم درخواست معلم خصوصی یا رزرو آموزشگاه می توانید هر چه سریعتر به کمک بلدیاب کلاس خصوصی یا گروهی مناسب خود را بیابید. (مشاهده فرم درخواست)

اجاره فضای آموزشی خصوصی و گروهی

اگر برای برگزاری کلاس های خصوصی, نیمه خصوصی یا گروهی خود نیاز به فضای آموزشی دارید، سایت بلدیاب امکانی برای شما فراهم کرده تا بتوانید با توجه به شرایط تدریس تان، اقدام به اجاره فضای آموزشی مناسب خود نمایید. (مشاهده مکان های آموزشی)

بلدیاب چگونه کار میکنید؟

سایت بلدیاب با معرفی و تبلیغ دوره های آموزشی مدرسین خصوصی و آموزشگاهای کل کشور فضایی را فراهم نموده تا کاربرانی که نیاز به دوره های آموزشی مختلف دارند با یک جست و جوی ساده در بلدیاب بتوانند مدرس یا آموزشگاه مناسب خود را بیابند و اطلاعات تماس آنها را مشاهده کنند. (درخواست دوره های آموزشی)

‌شرایط همکاری با بلدیاب

مدرسین خصوصی و آموزشگاه داران محترم می توانند برای تبلیغ دوره های آموزشی خود و جذب شاگرد برای کلاس های خصوصی و گروهی ، در هر زمینه ای (درسی، فنی، هنری، ورزشی، مالی ، حسابداری، کسب و کار و ... ) در سایت بلدیاب ثبت نام کنند و از خدمات آن استفاده نمایند. (ثبت نام و همکاری)

راهنمای تصویری استفاده از سایت بلدیاب

اگر مدرس خصوصی هستید یا آموزشگاه دارید بهتر است قبل از ثبت دوره های آموزشی خود از راهنمای بلدیاب استفاده کنید تا در معرفی دوره های خود و جذب شاگرد یا هنرجو موفق تر عمل کنید. (مشاهده راهنمای بلدیاب)

Baladyab اسماعیل محمدی

" اگر به دنبال دوره‌های آموزشی در هر زمینه ای به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی هستید، یا می‌خواهید از دوره‌های برگزار شده توسط آموزشگاه‌های استان خود باخبر شوید، در وب سایت بلدیاب می‌توانید اساتید و آموزشگاه‌های که دوره شما را برگزار میکنند را پیدا کنید، در صورت نیاز با آنها تماس بگیرید و به صورت حضوری با آنها کلاس برگزار کنید. "

شما هم می توانید نظر خود را درباره سایت بلدیاب ثبت کنید.