تبلیغات
شما

فناوری آموزشی و مدیریت کلاس

فناوری آموزشی و مدیریت کلاس

از نگاه معلمان ، منظور از فناوری در آموزش شامل : تابلو ، گچ ، قلم و شاید نمایش فیلمی از طریق پروژکتور باشد .

در حالی که ، به طور گسترده دامنه ای از ابزارهای فناوری نظیر تلویزیون ، دوربین‌های ویدیویی ، ماشین‌های گرافیگی ،رایانه ها، دوربینهای دیجیتالی، اسکنرها و بسیاری از فناوریهای دیگر در نظامهای تربیتی استفاده  میشود . همانگونه که معلمان و دانش آموزان به این ابزارها دسترسی می‌یابند ، نگرانی هایی درباره استفاده از آنها در معلمان ایجاد می‌شود که چگونه فناوری را در آموزش ادغام و چطور کوشش‌ها یشان را در کمک به یادگیری دانش آموزان به طور موثر به کار گیرند.

تجربه و نتایج بررسی‌های انجام شده به ما می‌گوید که این عمل ، آنی و یک شبه صورت نمی‌گیرد و این کار نیازمند توانایی‌ها و مهارتهایی است که از طریق آموزش بصورت تدریجی صورت می‌گیرد.

از جمله مهارتهایی که معلمان و دانش آموزان باید مجهز به آن باشند ، سواد دیجیتالی است .

با مقالات بلدیاب همراه باشید

استفاده از ICT در ظهور ظرفیت‌های پنهان دانش آموزان اثر گذار خواهد بود . وسبب میشود حواس بیشتری از دانش آموزان به کار بیفتد و یادگیری بهتر صورت گیرد.

شاید بتوان ICT را کاتا لیزوری در نظر گرفت که شیوه‌های تفکر در باره یاد دهی ـ یادگیری را فعال میکند و موجب تغییر در کلاس درس میشود. برای پاسخ گویی نیازهای مطرح شده ، تلفیق ICT با آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است.

یکی از راههای ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای بکارگیری ICTبه عنوان یک ابزار ،تعیین فعالیتهای مناسب برای آنان در زمینه تولید اطلاعات و نیز پرورش خلاقیت آنان از طریق معرفی ابزارهای تولیدو پردازش اطلاعات است .

مشاهده واقعیت‌های زندگی در عصر دانایی و تغییر و تحول در مشاغل و شیوه‌های تعامل و ارتباطات ،وتوسعه خدمات و مهارتهای حرفه ای ایجاب می‌کند که دانش آموزان ضمن کسب دانش ، دامنه ارتباط خود را با دیگران توسعه دهند،در فعالیتهای گروهی بطور موثر شرکت کنند، تفکر انتقادی و خلاق داشته باشند ،و برای تصمیم گیری وانتخاب راه حلهای مناسب ،از دانش و توانایی لازم برخوردار باشند واین در سایه ICT امکان پذیر است .

برای ایجاد محیط‌های یادگیری فعال ،فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات میتوانند، ابزار و امکانات نرم افزاری بسیار موثری را در اختیار معلم قرار دهند. هر چه معلمان با امکانات و قابلیت‌های فناورانه بیشتر آشنا شوند، بهتر می‌توانند از ویژگی‌های فناوری استفاده کنندو در ایجاد و غنی سازی محیط‌های یادگیری فعال در کلاس درس از خود ابتکار و نوآوری نشان دهند و توفیق بیشتری بدست آورند. زیرا نوآوری ، بیشتر از جوشش درون مایه می‌گیرد تا تقلید صرف .

فناوری ICT زمینه را برای یادگیری مادام العمرفراهم می‌کند و همه افراد با توجه به نیازها و تواناییهای خود میتوانند ، با دسترسی به فناوری مناسب ،به یادگیری بپردازند. معلمان نیز باید با استفاده از فناوری‌های گوناگون شیوه‌های تدریس و یادگیری به شیوه سنتی را تغییر دهندو دگرگون کنند و با این تغییر ،در پیشرفت علوم و اثربخشی آن بکوشند.در حل مسایل به شکل گروهی ، درعین این که همه بطور فعال درگیر انجام دادن تکالیف و فعالیت اند هر دانش آموز نقش خاصی دارد.

 

مقدمه :

یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور را به خود مشغول کرده است ، نحوه‌ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت‌ها و تهدیدهای حاصل از گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره برداری و استفاده از آن است . به ویژه ، با توجه به تأثیر این فناوری‌های نوین در شیوه‌های یاددهی ـ یادگیری و تغییر نقش معلمان ، ضروری است که زمینه هایی فراهم شود تا هم وزارت آموزش و پرورش بضاعت موجود در جامعه‌ی معلمان را شناسایی کند و هم معلمان گرامی به شناسایی و ارتقای مهارت‌های خود در زمینه‌های کاربرد فناوری‌های نوین نظیر  ICTو   ITو در آموزش بپردازند .

فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ((ابزارها و وسایلی که به هر طریق موجب تولید ، انباشت ، پردازش و اشاعه‌ی اطلاعات شوند، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) نامیده می‌شوند)) همچنین بنا به تعریفی دیگر ، ((فناوری اطلاعات وسیله ای برای ذخیره سازی ، پردازش و ارائه اطلاعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه است )) .هیچ تعریف روشن  جامع و کاملی از سواد دیجیتالی وجود ندارد معلمان و دانشمندان علاوه بر سواد سنتی که شامل خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن است، نیازمند مهارتهای فناوری برای برقراری ارتباط ، بررسی ، دسترسی به اطلاعات ، استفاده از اطلاعات ، پردازش ، تفکر انتقادی در باره‌ی پیامها از طریق رسانه‌ها و درک ارزشیابی داده‌ها هستند. بنابراین، معلمان و دانش آموزان نیازمند این سواد هستند. این سواد ، خود مشتمل  بر: الف) سواد بنیادی ب) سواد علمی ج) سواد اقتصادی د) سواد تکنولوژیکی ه)  سواد تصویری و) سواد اطلاعاتی ز) سواد چندفرهنگی ح) سواد آگاهی جهانی است .

 

فناوری چیست؟

(( فناوری یعنی علم و فن انجام دادن کارها از طریق کار بست )) ،  ((بینش‌های فناورانه در قلب آمال ، آرزوها و باورهای بشر برای آینده قرار دارند.)) امروزه ((طبقه‌های ))متعددی از فناوری را می‌توان به شرح زیر شناسایی کرد:

1ـ  فناوری به عنوان ابزار .

2ـ  فناوری به عنوان دانش. 

3ـ  فناوری به عنوان مجموعه فعالیت ها. 

4ـ فناوری به عنوان یک فرایند .

5ـ فناوری به عنوان یک نظام اجتماعی ـ فنی .

 

ویژگیهای فناوری ؟

 فناوری دارای ویژگیهای مشخصی به شرح زیر است:

الف) هر فناوری مبتنی بر یک طرح است .

ب) اگرچه فناوری با علم مرتبط است اما به استثنای بعضی موارد از فناوری‌های صنعتی در سطح بالا ،در سایر موارد نمی‌توان فناوری را یک علم کاربردی دانست .

پ) فناوری سازنده است .

ت) فناوری همکاری چند بعدی را ایجاد میکند .

ث) فناوری به ارزشها پایبند است .

ج) فناوری ضمن تأثیر پذیری از جامعه برآن اثر می‌گذارد.

سواد فناوری چیست و جایگاه آن کجاست ؟

سواد فناوری عبارت از (( توانایی و قابلیت )) فرد در (( فهم درست )) ، (( اداره کردن )) ، (( کاربرد )) و (( ارزیابی )) فناوری است  . سواد فناوری بسیار فراتر از دانش مربوطه به رایانه و کاربرد آن است . سواد فناوری چشم اندازی کلی بر دانش ، ماهیت ، رفتار ، قدرت و نتایج مرتبط بر هر نوع فناوری از جانب هر شهروند است .سواد آموزی فناوری عبارت از درگیر کردن یاد گیرنده در یک گستره تفکر انتقادی است ، به نحوی که خود بتواند ضمن  فهم درست از فناوری به طراحی و تولید  فناوری‌های جدید بپردازد و در یک محیط مملو از فناوری با استفاده از فنون درست به بهترین راه حل مسائل برسد .

 

معلمان و نقش آنان در پرتو فناوری اطلاعات

در فضای کنونی مدارس ،معلمان نخستین کسانی هستند که محیط خانواده را به محیط خارج پیوند می‌دهند و اولین الگوی دانش آموزان به شمار می‌آیند . از سویی به نظر می‌رسد با توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ازدیاد منابع معرفت و سهولت دستیابی به منابع گوناگون دانش ، اقتدار معلمان که برخاسته از دانش     آنها ست کاهش می‌یابد و در تعلیم و تربیت آینده ، دانش سرچشمه‌ی قدرت و منزلت معلمان به شمار نمی‌آید و معلمان باید کانون اقتدار و منزلت خویش را در جنبه‌های دیگری از روا بط انسانی با شاگردان جست و جو کنند . برخی توصیه کرده اند که در رقابت میان فناوری اطلاعات و معلمان ، اگر معلمان در مقام مدیران کاربرد استفاده از فناوری عمل کنند ، قدر و منزلت شان دستخوش کاهش نخواهد شد . آنان همچنین تاکید کرده اند که معلمان باید دریابند که نقش مهم‌تری یافته اند؛ و آن مدیریت کلاس و اداره‌ی فرایند یادگیری است .

 

مفهوم فرایند یاددهی ـ یادگیری 

در این فرایند مفاهیمی مانند : تدریس ، یادگیری ، ارزشیابی ، مواد آموزشی ، تعاون معلم و دانش آموزان و  . . . مطرح است.در زیر مفاهیم اصلی مزبور را تعریف میکنیم :

1) تدریس :

تعامل یا ارتباط متقابل معلم با دانش آموز بر اساس طرح منظم و هدف دار به منظور تغییر در رفتار ( یادگیری ) را تدریس نامند.

2) یادگیری :

تغییر در طرز تفکر و مهارتهای ذهنی و حرکتی را یادگیری نامند .

3) ارزشیابی :

فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفته شاگردان در رسیدن به هدف‌های آموزشی است .

4) مواد آموزشی شامل :

کتاب ، فیلمهای آموزشی ، مجلات و . . . که محتوای یادگیری تلقی می‌شود .

 

تغییر نقش معلم در کلاس درس

ظهور و پیدایش جامعه اطلاعاتی ، بسیاری از فرضیه‌های ما را در زمینه‌ی آموزش با پرسش‌های اساسی روبرو ساخته است. فناوری‌های جدید ارتباطات و اطلاعات ، دنیایی را که در آن زندگی می‌کنیم و روش‌های یادگیری چگونه زیستن را تغییر داده اند . ICT منبعی برای تولید دانش ، بستری برای انتقال محتوا و ابزاری برای تعامل و مباحثات یاددهی ـ یادگیری می‌باشد.

کاربرد‌های جدید فناوری ارتباطات و اطلاعات چون پست الکترونیکی ، اینترنت و شبکه‌ی جهانی و ویدئو کنفرانس ، امکانات ارتباطی گوناگونی را برای مدارس فراهم آورده است . در کلاسی که دانش آموزان به اینترنت دسترسی دارند ، ارتباط با خارج از محیط و فرهنگ مدرسه میتواند امکان درک فراتر از محیط اطراف و فرهنگ را فراهم نماید . دانش آموزان در یک شهر ، استان و کشور میتوانند تجربیات خود را از طریق پست الکترونیکی یا ویدئو کنفرانس با دانش آموزان شهر‌ها ، استانها و کشورهای دیگر به اشتراک گذارند. تجربه‌ی کار گروهی ICT بر رشد و توسعه مهارتهای فردی ـ اجتماعی تأثیرات مفیدی دارد . ICT ابزاری مناسب برای برقراری ارتباط و کنترل آن در اختیار دانش آموزان قرار میدهد .

روابط بین معلمان و دانش آموزان را تغییر میدهد و سبب افزایش اعتمادبنفس دانش آموزان می‌شود . معلم یک رهبر ، هدایت گر ، یاری دهنده ، همکار و ارزیاب است. ظرفیت و قابلیت  ICT به گونه ایست که برای هر دانش آموز ، با هر میزان توانایی مورد استفاده قرار میگیرد.زیرا فعالیتهای آموزشی را به شکلی جالب‌تر و لذت بخش‌تر ارائه می‌نماید .  نیکلاس نگرو پونته می‌گوید : “ ما میتوانیم جامعه ای با تعداد کمتری دانش آموز که توانایی یادگیری در آنها کم است و محیطی که قابلیت آموزشی بیشتری دارد ، داشته باشیم . رایانه‌ها این تغییرات را ایجاد می‌کنند “ .

 

غنی سازی یادگیری

برنا مه‌های درسی باید دوباره مورد بررسی قرار گیرند . یادگیری‌های لازم برای مواجه با آینده ، فراتر از یادگیری دانش محور در مدارس سنتی است.       

چار چوبی برای یادگیری ، شامل چهار محور و رکن اساسی است ؛

ـ یادگیری برای یاد گرفتن

ـ یاد گیری برای عمل کردن

ـ یادگیری برای زندگی در کنار هم و باهم

ـ یادگیری برای بودن

 

نقشICT  چیست ؟

شاید ICT  بتواند یاد دهی ـ  یادگیری را از محدودیتهای برنامه درسی خطی برهاند ، بین یاد گیری در مدرسه و خارج از مدرسه ، خانه و مکان‌های دور دست پلی بزند و پایه و اساسی برای مفهوم یادگیری برای زیستن باهم و در کنار هم ، فراهم سازد . هدف "یادگیری برای بودن " ، رشد و توسعه شخصیت و توانایی عمل کردن با استقلال بیشتر ، نقادی و مو شکافی ، برخورداری از قدرت تمیز و عهده دار شدن مسئولیت‌های فردی است . در این ارتباط ، آموزش نباید هیچ یک از ابعاد و ظرفیتهای فردی شامل حافظه ، استدلال زیباشناسی ، احساسات ، توان فیزیکی و مهارت‌های برقراری ارتباط را نادیده بگیرد .اغلب مدارس سنتی چیزی را که "گنج درون"  نامیده میشود و آن ، استعداد‌های نهفته در وجود هر فرد است ، نادیده میگیرند . ICT با وجود امکانات بسیاری که در اختیار دارد ، یادگیری را غنی‌تر می‌سازد

 

آموزش برای فردا 

 ICTتغییرات چشمگیر و قابلیت ملاحظه ای را که در نقش معلم ایجاد کرده است ، عبارتند از :

ـ تغییر نوع ارتباط با دانش آموزان

ـ تغییر نقش معلم به عنوان یک تسهیل کننده ، مدیر و پشتیبان یادگیری

ـ تغییر محتوا و فرصت‌های آموزشی

ـ تغییر کانون و تمرکز کنترل از معلم به فراگیر .

موانع بزرگ روان شناختی در ارتباط با آزمایش کردن و به کارگیری ICT 

هرچند هزینه‌ی بالای اتصال به اینترنت ، هنوز برای بسیاری مدارس مشکل ساز است اما چنین به نظر میرسد ، که مشکل اساسی در شیوه‌های تدریس باشد. بیشتر چالشهای تلفیق فناوری در مدارس و کلاسهای درس مربوطه به نیروی انسانی است نه فناوری .در گزینش فناوری جدید ، معلمان با پاره ای موانع احساسی مواجه اند :

ـ دشوار بودن تغییر باورهای تربیتی و آموزشی زیر بنایی

سختی تغییر ساختار" ریشه یافتن در ذهن " ترس معلمان در از دست دادن اختیارات و کنترل کلاس درس ، یکی از علل این ترس میتواند عدم اعتماد به نفس آن‌ها در بکار گیری  ICT و پایین بودن توانایی‌ها یشان در این زمینه در مقایسه با دانش آموزان باشد.

ـ عدم هماهنگی معلمان مدارس با تغییرات سریع سخت افزارها و نرم افزار‌ها

ـ وجود پاره ای مسائل و مشکلات در سطوح موسسات آموزشی با دولتی

ـ دست کم گرفتن تلاش معلمان برای یادگیری و کنترل فناوری جدید .

 

این عوامل ، عوامل انسانی هستند. معلمان فردا باید رویکردی نو برای کار خود و دید گاهی جدید درباره معنا و مفهوم آموزش و یادگیری پیداکنند. ICT  ابزاری بسیار ارزشمند است ولی استفاده‌ی موثر از آن ، مستلزم برخورداری از مجموعه ای از مهارت‌ها است . کاربرد موثر ICT  از نگرشها و رویکرد‌های یاد دهی ـ یادگیری جدا نیست . معلم " جدید"  باید رویکردی را در پیش گیرد که نسبتا باز ، ترغیب کننده  و به دنبال خلاقیت باشد ، یادگیری را پشتیبانی و تسهیل کند و محیطی مناسب برای هدایت آن فراهم سازد .اما باید به این نکته توجه کرد که استفاده ازICT   برای دست یابی به اهداف آموزشی ، چه زمانی مفید و موثر باشد ، چه زمانی تأثیر کمی دارد و حتی مناسب نیست .

 

 چگونه میتوان از ICT  برای دست یابی به اهداف یاد دهی ـ یادگیری استفاده کرد؟

ـ معلمان باید ابعاد و بخش هایی از تدریس را که در آن ازICT استفاده میشود ، در طرح درسهای خود مشخص کنند.

ـ معلمان به منظور دست یابی به اهداف آموزشی ، باید از چگونگی سازماندهی منابع ICTموجود آگاه باشند .

ـ معلمان باید تشخیص دهند که استفاده از ICT  برای تدریس به دانش آموزان با نیازهای ویژه ، به طور خاص چه کمکی می‌کند تا بتوان آنها را با برنامه درسی همراه ساخت و بین برنامه درسی و نیازهای ویژه آنان هماهنگی ایجاد کرد.

ـ معلمان باید بهترین و مناسبترین ابزار ICT  را برای دستیابی به اهداف آموزش خود و کار کردن با آنها را با بررسی نقادانه نرم افزارهای خاص یا عمومی انتخاب کنند .

ـ معلمان باید قابلیت‌های ICT در موضوع درسی را در دانش آموزان رشد دهند و تقویت کنند .

ـ معلمان باید به هنگام استفاده ازICT یادگیری دانش آموزان و چگونگی استفاده آنها از ICT را زیر نظر بگیرند و ارزشیابی کنند .

فرآیند طراحی واحد یادگیری با استفاده از ICT

ـ تعیین اهداف اصلی درس

ـ تعیین سطوح مختلف توانایی‌های دانش آموزان

ـ پیدا کردن نقطه مشترک ( سطح پیش دانسته‌ها ) قابل درک برای همه دانش آموزان

ـ طراحی فعالیت‌های گوناگون متناسب با سطح توانایی دانش آموزان با سطح پایین‌تر از نقطه شروع

ـ طراحی فعالیت‌های متفاوت جهت پرورش و ارتقای سطح توانایی دانش آموزان با توانایی‌های بالاتر

ـ آگاهی از میزان تاثیر استفاده از ICT در ارتقای کیفیت یاد دهی ـ یادگیری و ایجاد فرصت‌های آموزشی مبتنی بر ICT

ـ تعیین سازماندهی آموزشی و فعالیت‌های داخل یا خارج از کلاس

ـ تهیه مواد آموزشی لازم برای انواع فعالیت ها

ـ تعیین شیوه‌ها و ابزار ارزشیابی متناسب با شیوه‌ها و ابزارهای استفاده شده در طرح درس .

 

نقش معلم

تدریس معلم به فعالیت یاد دهی ـ یادگیری مبتنی بر چارچوب از پیش طراحی شده در یک نرم افزار، محدود  می‌شود . کیفیت یادگیری به اهداف و نتایج تعیین شده از سوی طراحان نرم افزارها بستگی دارد .

معلمان برای دستیابی به اطلاعات ، ساخت مدل ، حل مسئله و شبیه سازی ، از ابزار فن آوری استفاده می‌کنند . به این ترتیب فرصت‌های نیز برای درک بهتر دانش آموزان از چگونگی استفاده از فناوری در بازار کار فراهم می‌شود .

معلمان از ابزار فن آوری برای هدایت دانش آموزان و درگیر کردن آنها در فعالیت‌های یاد دهی ـ یادگیری به صورت خلاق و خود رهبر استفاده می‌کنند . آنها برای حل مسائل که انعکاسی از جهان  واقعی است یا آموزش آنها بدون استفاده از این ابزار دشوار است ، مدل سازی می‌کنند .

 

معیار

شاخص‌های عملکردی

طرح درس ، مبتنی بر یک طراحی تایید شده است . درس متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان طراحی شده است . به تفاوت‌های فردی دانش آموزان توجه دارد .

 

فناوری

در طرح درس از ابزار فناوری مناسب جهت بهبود و درک و فهم موضوع در ابعاد مختلف استفاده شده است . تکنولوژی به عنوان یک بخش طبیعی ( معمول  نه امری غیر عادی ) از آموزش در طرح درس مورد استفاده قرار گرفته است .

 

منابع

منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به طور مناسب به آنها اشاره شده است . منابع شامل اطلاعات کسب شده از اینترنت نیز می‌باشند ، اطلاعات می‌توانند منابع دست اول نیز باشد.

 

سوال و پرسش

طرح درس شامل راهبردهای سطوح بالاتر سوال و پرسش که دانش آموزان را وادار به تفکر در ابعاد مختلف یک موضوع می‌نماید ، است . سوالات دانش آموزان را در مواجهه با تصورات متفاوت دیگران نسبت به تصورات خود را به چالش می‌کشد و آنها را وادار به بررسی و توجه نظرات مختلف می‌نماید .

 

واحد یادگیری

یک واحد یادگیری مورد نظر است که در آن درس‌های کوتاه هم راستا با اهداف پایه تحصیلی است . درس طراحی شده باید معرف واحد یادگیری باشد .

 

ارائه شفاهی

ارائه‌های شفاهی سازماندهی مناسبی داشته ، به صورت جالب ، آگاهانه و به منظور اطلاع رسانی ارائه می‌گردد و در چار چوب زمان بندی انجام شده ، می‌گنجد . تمام اعضای گروه در ارائه شفاهی شرکت دارند . تمام کلاس با هم در تعامل هستند . کسی که ارائه شفاهی به عهده اوست کاملا آگاهانه و با دانش لازم به سوالات پاسخگو می‌باشد .

 

آموزش شیمی و ICT

امروزه ، کاربردهای رایانه از جمله تهیه صفحه‌های گسترده ، شبیه سازی ، مدل سازی مولکولی ، بانک داده‌ها و .... در آموزش شیمی جایگاه منحصر به فردی یافته است اما به درستی از آن استفاده نمی‌شود . علت ان است که وقتی یک فناوری نوین سرانجام پذیرفته می‌شود و به فرآیند آموزش راه می‌یابد ، به علت تغییر فر آیند یاد دهی ـ یادگیری و گسترش هدف‌ها ، از توانایی‌های ان به طور کامل بهره گیری نمی‌شود . اگر به نقش رایانه در ارائه درس توجه کنیم ، در می‌یابیم که رایانه با عرضه‌ی کنترل شده‌ی درس و ایجاد موقعیت تعامل و تقویت موضوع مورد آموزش پیش از ورود به مبحث بعدی ، موقعیت تازه ای را پیش روی ما می‌گشاید . به این ترتیب رایانه و کتاب درسی د این فر آیند به صورتی مکمل عمل می‌کنند و نتایج حاصل ، کارآمدتر و موثر‌تر خواهد بود.

پژوهش‌های بیشماری نشان داده اند که سخنرانی روشی است که کمترین کارایی را در یادگیری دارد . به کار گیری ICT  می تواند به حل این مشکل کمک کند و مدیریت زمانی  آموزش را به نحوی موثر و کارآمد بهبود بخشد ضمن آن که جذابیت این ابزار در ارائه‌ی آموزش نباید از نظر دور داشت .

استفاده ازICT به معلم امکان می‌دهد تا در استفاده از زمان کلاس انعطاف بیشتری نشان دهد . استفاده از امکاناتICT  نه تنها به معلم امکان می‌هد که با بحث کردن   درباره‌ی کاربردهای ان در زندگی ، فرآیند یادگیری را نیز گسترش دهد . هم اکنون شبیه سازی فعالیت‌های آزمایشگاهی آنچنان توسعه یافته اند که در عمل ، به جای آزمایشهای واقعی در کلاس قابل استفاده اند . از فواید این موضوع آن است که دانش آموزان می‌توانند به محدوده  گسترده ای از آزمایشهای گوناگون از جمله آنها که پیچیده ، گران یا حتی از نظر اجرا در آزمایشگاه خطرناک اند ، دست یابند .

 

نتیجه گیری :

1-کاربرد آن آسان است و در عین حال عملکرد بالایی دارد.

2-انعطاف پذیری ،که آن را با برنامه درسی و راهبردهای آموزشی بسیار سازگار می‌کند.

3-بدون توجه به موقعیت جغرافیایی امکان دستیابی برابر برای همه یادگیرندگان را فراهم می‌کند.

4-دسترسی به سایر موسسات،صنایع و تجربه‌ها را آسان می‌کند.

5- دانش آموزان از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار می‌شوند.

6-زمان واقعی تماس دیداری بین دانش آموزان و مربیان را بیشتر می‌کند.

7-با حذف نیاز به مسافرت و جلوگیری از اتلاف وقت معلمان  ،هزینه‌ها کاهش و بهره وری افزایش می‌یابد.

8-امکان گردهمایی را فراهم می‌کند که در آموزشهای سنتی امکان پذیر نیست .

9-به حداقل امکانات فیزیکی نیاز است .

10-ارتباط دو جانبه ویدئویی،صوتی ،نموداری و اطلاعاتی بین پایگاهها را فراهم می‌کند.

11-از یادگیری به شیوه همکاری و گفتگوی تعاملی حمایت می‌کند.

12- از کاربرد رسانه‌های گوناگون که تصویر و نمودارهای رنگی دارند حمایت می‌کند.

منبع : بلدیاب

  • تاریخ و ساعت انتشار :
    16:28       1395/12/17
  • تعداد بازدید :
    4626
  • پسندیده :

کلمات کلیدی

مدیریت کلاس

فناوری در آموزش

نقش معلمان

تدریس با فناوری

یادگیری

نقش معلم
درخواست معلم خصوصی یا آموزشگاه

اگر به دنبال انتخاب معلم خصوصی حرفه ای یا دوره های آموزشی در آموزشگاه های معتبر هستید؛ با ثبت اطلاعات خود در فرم درخواست معلم خصوصی یا رزرو آموزشگاه می توانید هر چه سریعتر به کمک بلدیاب کلاس خصوصی یا گروهی مناسب خود را بیابید. (مشاهده فرم درخواست)

اجاره فضای آموزشی خصوصی و گروهی

اگر برای برگزاری کلاس های خصوصی, نیمه خصوصی یا گروهی خود نیاز به فضای آموزشی دارید، سایت بلدیاب امکانی برای شما فراهم کرده تا بتوانید با توجه به شرایط تدریس تان، اقدام به اجاره فضای آموزشی مناسب خود نمایید. (مشاهده مکان های آموزشی)

بلدیاب چگونه کار میکنید؟

سایت بلدیاب با معرفی و تبلیغ دوره های آموزشی مدرسین خصوصی و آموزشگاهای کل کشور فضایی را فراهم نموده تا کاربرانی که نیاز به دوره های آموزشی مختلف دارند با یک جست و جوی ساده در بلدیاب بتوانند مدرس یا آموزشگاه مناسب خود را بیابند و اطلاعات تماس آنها را مشاهده کنند. (درخواست دوره های آموزشی)

‌شرایط همکاری با بلدیاب

مدرسین خصوصی و آموزشگاه داران محترم می توانند برای تبلیغ دوره های آموزشی خود و جذب شاگرد برای کلاس های خصوصی و گروهی ، در هر زمینه ای (درسی، فنی، هنری، ورزشی، مالی ، حسابداری، کسب و کار و ... ) در سایت بلدیاب ثبت نام کنند و از خدمات آن استفاده نمایند. (ثبت نام و همکاری)

راهنمای تصویری استفاده از سایت بلدیاب

اگر مدرس خصوصی هستید یا آموزشگاه دارید بهتر است قبل از ثبت دوره های آموزشی خود از راهنمای بلدیاب استفاده کنید تا در معرفی دوره های خود و جذب شاگرد یا هنرجو موفق تر عمل کنید. (مشاهده راهنمای بلدیاب)

Baladyab اسماعیل محمدی

" اگر به دنبال دوره‌های آموزشی در هر زمینه ای به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی هستید، یا می‌خواهید از دوره‌های برگزار شده توسط آموزشگاه‌های استان خود باخبر شوید، در وب سایت بلدیاب می‌توانید اساتید و آموزشگاه‌های که دوره شما را برگزار میکنند را پیدا کنید، در صورت نیاز با آنها تماس بگیرید و به صورت حضوری با آنها کلاس برگزار کنید. "

شما هم می توانید نظر خود را درباره سایت بلدیاب ثبت کنید.