لیست دوره هادوره آموزشگاه آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

کد : 1058
 • نام دوره :
  آرایشگر ناخن
 • استان و شهر:
  اصفهان | اصفهان
 • مهلت ثبت نام :
  1395/12/30
 • مدرس :
  فرزانه السادات نوری
 • توضیحات :
  ...

آفلاین

4

23

دوره آموزشگاه آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

کد : 1058
 • نام دوره :
  پیرایشگر ابرو زنانه
 • استان و شهر:
  اصفهان | اصفهان
 • مهلت ثبت نام :
  1395/12/30
 • مدرس :
  فرزانه السادات نوری
 • توضیحات :
  ...

آفلاین

4

23

دوره آموزشگاه آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

کد : 1058
 • نام دوره :
  پیرایشگر موی زنانه
 • استان و شهر:
  اصفهان | اصفهان
 • مهلت ثبت نام :
  1395/12/30
 • مدرس :
  فرزانه السادات نوری
 • توضیحات :
  ...

آفلاین

4

23

دوره آموزشگاه آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

کد : 1058
 • نام دوره :
  کاربر مواد شیمیایی(رنگ و دکلره...)
 • استان و شهر:
  اصفهان | اصفهان
 • مهلت ثبت نام :
  1395/12/30
 • مدرس :
  فرزانه السادات نوری
 • توضیحات :
  ...

آفلاین

4

23

دوره آموزشگاه آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

کد : 1058
 • نام دوره :
  آرایشگر موی زنانه
 • استان و شهر:
  اصفهان | اصفهان
 • مهلت ثبت نام :
  1395/12/25
 • مدرس :
  فرزانه السادات نوری
 • توضیحات :
  ...

آفلاین

4

23

دوره آموزشگاه آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

آموزشگاه مراقبت و زیبایی بهشاد

کد : 1058
 • نام دوره :
  متعادل ساز چهره
 • استان و شهر:
  اصفهان | اصفهان
 • مهلت ثبت نام :
  1395/11/25
 • مدرس :
  فرزانه السادات نوری
 • توضیحات :
  20سال سابقه‌ی خدمات آرایشی و 16 سال سابقه‌ی آموزش ...

آفلاین

4

23

حمله به مصر توسط کمبوجیه فرزند کوروش

کمبوجیه فرزند کوروش به دلیل کشته شدن 12 ایرانی در مصر واینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی به دشنام دادن به ایرانیان و تمسخر پرداخته بود با 250هزار سرباز ایرانی در روز 42از آغاز بهار 525 قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و به دلیل آمدن قحطی در مصر مقدار بسار زیادی غله وارد مصر کرد. اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان می‌دهد.او به هیچ وجه دین ایران را تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود.