لیست دوره هاصبا زنجانی زاده

صبا زنجانی زاده

کد : 1016
 • نام کلاس :
  آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
 • مدرک تحصیلی :
  کارشناسی ارشد
 • رشته :
  روانشناسی عمومی
 • شهر ها :
  اصفهان | اصفهان
 • توضیحات :
  کارشناسی زبان انگلیسی تجربه کار در مدارس ...

آفلاین

2

39

رضوان امانی

رضوان امانی

کد : 1017
 • نام کلاس :
  زبان انگلیسی کودکان
 • مدرک تحصیلی :
 • رشته :
 • شهر ها :
  اصفهان | اصفهان
 • توضیحات :
  ...

آفلاین

2

45

سخن بزرگان (وین دایر)

اینکه بعضی‌ها می‌ترسند یا افسرده می‌شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس  شان بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می  کنند چون برای شان راحت‌تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند:باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم.