لیست دوره هارضا ابوالحسنی

رضا ابوالحسنی

کد : 4
 • نام کلاس :
  آموزش برنامه نویسی php
 • مدرک تحصیلی :
  کارشناسی ارشد
 • رشته :
  مهندسی نرم افزار
 • شهر ها :
  اصفهان | اصفهان
 • توضیحات :
  ...

آفلاین

12

222

حمله به مصر توسط کمبوجیه فرزند کوروش

کمبوجیه فرزند کوروش به دلیل کشته شدن 12 ایرانی در مصر واینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی به دشنام دادن به ایرانیان و تمسخر پرداخته بود با 250هزار سرباز ایرانی در روز 42از آغاز بهار 525 قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و به دلیل آمدن قحطی در مصر مقدار بسار زیادی غله وارد مصر کرد. اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان می‌دهد.او به هیچ وجه دین ایران را تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود.