لیست دوره هامحمد مهدی عرفان

محمد مهدی عرفان

کد : 2061
 • نام کلاس :
  برنامه نویسی اندروید (پیشرفته)
 • مدرک تحصیلی :
 • رشته :
 • شهر ها :
  اصفهان | اصفهان
 • توضیحات :
  مدرس و برنام8ه نویس اندروید 5 سال سابقه کار ...

آفلاین

7

29

محمد مهدی عرفان

محمد مهدی عرفان

کد : 2061
 • نام کلاس :
  برنامه نویسی اندروید (متوسطه)
 • مدرک تحصیلی :
 • رشته :
 • شهر ها :
  اصفهان | اصفهان
 • توضیحات :
  مدرس و برنامه نویس اندروید 5 سال سابقه کار ...

آفلاین

7

29

محمد مهدی عرفان

محمد مهدی عرفان

کد : 2061
 • نام کلاس :
  برنامه نویسی اندروید کاربردی (مقدماتی)
 • مدرک تحصیلی :
 • رشته :
 • شهر ها :
  اصفهان | اصفهان
 • توضیحات :
  برنامه نویس اندروید سابقه کار در پروژه‌های بین المللی 5 سال سابقه کار ...

آفلاین

7

29

ramin hoseini khah

ramin hoseini khah

کد : 1022
 • نام کلاس :
  android
 • مدرک تحصیلی :
 • رشته :
 • شهر ها :
  اصفهان | اصفهان
 • توضیحات :
  ...

آفلاین

1

42

سخن بزرگان (شوپنهاور)

هوش واستعداد خود را پرورش ده ولی نه ازراه مطالعه صرف بلکه به وسیله تفکر توام با عمل تمایل اکثر فضلا به مطالعه شبیه تلمبه است خالی بودن مغزها ی خودشان موجب می‌شود که افکارمردم دیگر را به سوی خود بکشند هر کس زیاد مطالعه کند بتدریج قدرت تفکر را از دست می‌دهد.